Tóm lược truyện Anh Yêu Em

Cả một quãng đương lâu năm anh sắm được em. Ở đây vị trí thành phố chen chút gia đình bạn anh mua lại là em ở 6 năm trước. Nếu cũng như anh vừa chạm mặt sẽ yêu thì chắc hẳn rằng anh dường như không có tác dụng em chấn thương nhẹ...