Tóm lược truyện Mau Yêu Anh Đi

Hoắc Dư Viễn chợt nhào chúng ta qua, đưa tay buộc phải ra chui vào sau gáy cô, kéo cô tới, đáp cánh môi tổ ấm lên. Ngọt ngào mút mát, mãnh liệt quấn lấy lưỡi cô, hôn cho trời đất đảo lộn new buông cô ra. Ra mắt truyện mau yêu anh đi