Nằm mơ thấy Telegram là điềm báo gì? Hung hay cát?

Telegram là một trong những nguồn thông tin liên lạc chính. Chúng tôi phải dựa vào bất kỳ nguồn lực nào trong số này để giao tiếp với thế giới và chúng tôi đã làm điều đó từ nhiều thế kỷ nay. Giờ đây, nó đã trở thành một phần trong cuộc