Monthly Archives

December 2022

Tóm tắt truyện nhà bên có Sói

Tần Tiểu Mạn cô, hai tư tuổi bị bà mẹ đóng gói ném bật dậy khỏi căn nhà, bắt cho nhờ cậy tên “trúc mã” hàng xóm cố gắng Lãng.Cố Lãng là ai a? Hắn là tác dụng trong mấy mẫu kĩ năng. Là soái ca trong mấy loại soái ca. Trình làng truyện