Monthly Archives

April 2022

Nhận xét truyện Thanh Sắc Cấm Dụ

Cả đời sống này của đất nước Hàn Quốc Tả Tả chính là khai mở tía đóa hoa. Đóa thứ nhất ẩm át non mềm - hoa đào, Đóa thứ hai chạm khắc tinh tế - plastic hoa, cơ mà tất cả lại chẳng bởi đóa hoa xuân dễ thương bị Bá vương ác loạn độc chiếm.