Monthly Archives

November 2021

Tóm tắt truyện Em Là Độc Dược

Cô vốn là cô nhi, một ngày ấy bị chủ yếu vợ của chú ý ruột các bạn đánh cho chưa ra hình chúng ta, sau đó vứt đến bến bãi tha ma Dường như cô còn thoi thóp.Anh là lão đại đơn vị Ám vệ của Hoắc gia, ngày đó anh nhặt cô về chỉ cách ý định

Tóm lược truyện Anh Yêu Em

Cả một quãng đương lâu năm anh sắm được em. Ở đây vị trí thành phố chen chút gia đình bạn anh mua lại là em ở 6 năm trước. Nếu cũng như anh vừa chạm mặt sẽ yêu thì chắc hẳn rằng anh dường như không có tác dụng em chấn thương nhẹ...