2 Comments
  1. Steve Nguyen says

    Âm thanh hình như bị gì rồi

  2. ? M says

    Hay lắm cô ơi

Leave A Reply

Your email address will not be published.