45 Comments
 1. Luan Nguyen says

  Mong Phật hãy giúp con qua kiếp nạn này…A Di Đà Phật…con cảm ơn người…

 2. HẠNH NGUYỄN says

  A Di Đà Phật

 3. HẠNH NGUYỄN says

  A Di Đà Phật

 4. tina pham says

  A DI DA PHAT
  A DI DA PHAT
  A DI DA PHAT
  🙏🙏🙏

 5. Nguyên Hoa Hương says

  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Tổ Dạ cho con xin Cảm ơn Phật tử Linh minh trạm tịch rất là nhiều đã chia sẻ kinh niệm A Di Đà Phật.

 6. HẠNH NGUYỄN says

  A Di Đà Phật

 7. Cuong Pham says

  ]

 8. Cuong Pham says

  A di đà Phật A di đà Phật A Di Đà Phật

 9. HẠNH NGUYỄN says

  A Di Đà Phật

 10. HẠNH NGUYỄN says

  A Di Đà Phật

 11. Kien Vu says

  A di đà phật a di đà phật

 12. Van Mai says

  nguyen het thay phap gioi chung sanh deu nam vung cau hong danh a di da phat dong het thay dat sanh tinh do a di da phat🤗🤗🤗🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 13. Diep Phan says

  A DI DA PHAT

 14. hong dieu nguyen says

  a di đà phật

 15. Le Dung says

  A di Đa Phât
  A Di Đa Phât
  A Di Đa Phât
  A Di Đa Phât
  A Fi Đa Phât
  A Di Đa Phât
  A Di Đa Phât
  A Di Đa Đa Phât

 16. Duyen Nguyen says

  A DI DA PHAT

 17. Trần Tuấn đạt says

  Thay niem hay qua adidaphat

 18. Loc phuc Phan huynh says

  Nghe tụng kinh đỡ nhớ mẹ

 19. Loc phuc Phan huynh says

  Nghe tụng kinh dễ ngủ nè 😴😴😴😴😴

 20. 3 SỌC LỒN says

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏

 21. Naruto Uzumaki says

  thời mạc pháp là kỳ đại xá luật tu hành chẳn khó như xưa tại gianiệm phật sớm trưa củng là dc phật dến đưa rước về

 22. Nguyễn Hậu GK says

  Nam mô a di đà phật

 23. liên lê says

  Nam Mô A Di Đà Phật con cầu xin cho con và toàn thể gia quyến nghiệp trần nhẹ bớt tránh xa chướng nghiệp ngày an lành đêm an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành con cầu xin cho oan gia trái chủ của con và toàn thể gia quyến được theo Phật A Di Đà Phật về cõi Tây Phương Cực Lạc xin cho đất nước hoà bình ấm no

 24. Hương Kim says

  Adidaphat adidaphat adi daphat adidaphat adidaphat

 25. Anh Truong says

  A di da phat a di da phat a di da phat

 26. Trần Tuấn đạt says

  Adidaphat thay niem hay qua

 27. CÔNG DANH TRỊNH says

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni PHẬT

 28. CÔNG DANH TRỊNH says

  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà PhậtNam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà PhậtNam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật

 29. A Di Đà Phật Con Phái Thầy Tụng kinh Thầy Tụng kinh Rất Hay Con Xin Hổi Thầy Kinh Phật Phải Thầy Nga Kinh ko ạ Kinh Phật Con Đang Độc Giống Kinh Phật Của Thầy Luôn A Di Đà Phật

 30. thang le says

  Nam mo a di da phat hoi huong nghe kinh ve cuc lac. Mong me con khoe va binh an ben con

 31. Muaxuan Nguyen says

  nghe chứ Hồng Danh ADIDAPHAT rất nhiệm màu, con nguyên được giải thoát Cõi tịnh độ ADIDAPHAT 🙏

 32. Lexuantruong2k5 says

  a di da phat

 33. Hoang Nguyen says

  Con xin cảm ơn Sư Thích Trí Thoát đã trì tụng danh hiệu Phật A Di Đà conn nghe được thấy thân an, tâm lạc.

 34. thang le says

  Nam mo a Di da phat cong duc nghe kinh hoi huong ve cuc lac cho me con. Mong me con binh an va song lau

 35. Phuoc Pham says

  A Di Đà Phật
  A Di Đà Phật
  A Di Đà Phật
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  Cầu chúc mọi người ,mỗi nhà thế giới an lạc,bình an ,hoan hỉ.

 36. HẠNH NGUYỄN says

  A Di Đà Phật

 37. TRỌNG NHÂN LÊ NGUYỄN says

  A Di Đà Phật

 38. TRỌNG NHÂN LÊ NGUYỄN says

  A Di Đà Phật Phâtj

 39. TRỌNG NHÂN LÊ NGUYỄN says

  A Di Đà Phật phật

 40. TRỌNG NHÂN LÊ NGUYỄN says

  A Di Đà Phật Phật Phật

 41. TRỌNG NHÂN LÊ NGUYỄN says

  A Di Đà Phật Phật Phật

 42. Vũ Vũ says

  a di da phat

 43. Thanh Xuan Nguyen says

  🧡💖💝A Di Đà Phật ❤️♥️💛A Di Đà Phật 🍊A Di Đà Phật 💝A Di Đà Phật💖 A Di Đà Phật 🧡A Di Đà Phật 💛A Di Đà Phật ❤️♥️một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng ❤️♥️💛A Di Đà Phật 🧡A Di Đà Phật 💛A Di Đà Phật ♥️A Di Đà Phật ❤️A Di Đà Phật 💝A Di Đà Phật 💖A Di Đà Phật 🧡A Di Đà Phật 💛A Di Đà Phật ♥️A Di Đà Phật❤️ A Di Đà Phật 💛♥️❤️con nguyện vãng sanh tây phương cực lạc 💝💖🧡A Di Đà Phật 💐A Di Đà Phật🌺 A Di Đà Phật 🌹A Di Đà Phật 🍇A Di Đà Phật ❤️A Di Đà Phật A Di Đà♥️ Phật A Di Đà Phật 💛A Di Đà Phật 🧡A Di Đà Phật 💖A Di Đà Phật 💝A Di Đà Phật 🍊🍈🍅🍏🍑🍎🍓💐🍒🍇🍌🍉🎇🎆

 44. nam lý says

  tôi bị vài đối tượng hãm hại nhiều lần nhưng ko chết, và để bịp miệng. & che đậy sự việc họ đã dùng bùa ngải hại tôi , và mỗi khi tôi bật kinh a Di Đà Phật này lên nghe thì ngay lập tức trên người tôi cảm giác được rất rõ , nhưng những người họ ko biết về sự việc của tôi thì họ lại nói Theo kiểu tiêu cực , nghe kinh để cầu an thì tôi nghĩ là nó quá là BT đúng ko mọi người

 45. Thạnh Đỗ thị says

  A Di ĐÀ PHẬT

Leave A Reply

Your email address will not be published.