Lời Phật Dạy Về Ngũ Giới – Con Đường Dẫn Đến Tái Sinh Tốt Đẹp

26Những lời Phật dạy – Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli
. CON ĐƯỜNG ĐỂ TÁI SINH TỐT ĐẸP
Tác Giả : Tỳ Kheo Bodhi

1. LUẬT NGHIỆP QUẢ
(1) Bốn loại nghiệp

Có bốn nghiệp này, này các Tỳ kheo, được Ta thuyết giảng sau khi chứng ngộ với thắng trí. Thế nào là bốn?

Có nghiệp đen, quả đen; có nghiệp trắng, quả trắng; có nghiệp đen trắng, quả đen trắng; có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, đưa đến đoạn diệt nghiệp.

Và này các Tỳ kheo, thế nào là nghiệp đen, quả đen? Ở đây, này các Tỳ kheo, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Do làm như thế, người ấy tái sinh vào thế giới có tổn hại. Do người ấy sinh vào ở thế giới có tổn hại, các xúc có tổn hại đến với người ấy.

Tiếp nhận các xúc có tổn hại, người ấy trực nghiệm những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ, như những chúng sinh trong địa ngục. Đây được gọi là nghiệp đen, quả đen.

Và này các Tỳ kheo, thế nào là nghiệp trắng, quả trắng? Ở đây, này các Tỳ kheo, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại. Do làm như thế, người ấy tái sinh vào thế giới không có tổn hại. Do người ấy sinh vào thế giới không có tổn hại, các xúc không có tổn hại đến với người ấy.

Tiếp nhận các xúc không có tổn hại, người ấy trực nghiệm những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư thiên ở Biến tịnh thiên. Đây được gọi là nghiệp trắng, quả trắng.

Và này các Tỳ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Ở đây, này các Tỳ kheo, có người làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại. Do làm như thế, người ấy tái sinh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại. Do người ấy sinh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại, các xúc có tổn hại và không tổn hại đến với người ấy.

Tiếp nhận các xúc có tổn hại và không tổn hại, người ấy trực nghiệm những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, khổ và lạc xen lẫn nhau, như loài người và một số chư thiên ở các cõi trời thấp. Đây được gọi là nghiệp đen trắng, quả đen trắng.

Và này các Tỳ kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, đưa đến đoạn diệt nghiệp? Có tư tâm sở để đoạn tận nghiệp đen, quả đen; có tư tâm sở để đoạn tận nghiệp trắng, quả trắng; có tư tâm sở để đoạn tận nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Đây được gọi là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, đưa đến đoạn diệt nghiệp.

Có bốn nghiệp này, này các Tỳ kheo, được Ta thuyết giảng sau khi chứng ngộ với thắng trí.

Hãy like và đăng ký để pháp âm được luân chuyển ( thỉnh chuyển pháp luân ) công đức vô lượng.

Nguồn: https://cppmag.com/

Xem thêm bài viết khác: https://cppmag.com/category/gia-dinh/

26 Comments
 1. lính đánh thuê says

  Nam mô a di đà phật
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

 2. người sóc trăng Tv says

  Mở down load đi Ad ơi

 3. kien trung says

  ☸ A MI ĐÀ PHẬT con nguyện giữ đúng giới mà phật dạy nguyện không dục vọng

 4. Devill Hunter GammingTV says

  Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 5. Mr Dx says

  nếu k bố thí là k đk hả phật

 6. Luan Nguyen says

  Quảng cáo lắm thật

 7. Lan Nguyễn says

  Nam moadidaphat

 8. Thy Thy says

  Nhan qua la co that mong quy phat tu co gắng tu tập de gieo trong hat bo de. Nam mo bon su thich ca mâu ni phật. Nam mô a di da phật.

 9. music entertainment says

  Đây là sách j thế ạ mong cho em biết

 10. Vua game says

  Bài pháp này nó đã chả lời được pháp trắng đen trong tâm mình.. Lúc đầu mình sợ về nghiệp khi làm mà tâm không cố ý. giờ thì mình đã hiểu đúng là Vô ngã mới xuất thế gian. Chứ không phải chấp vào tốt hai xấu ..nếu nói thành phật ở lòng tốt và từ bi thì đức phật đã không nói đến Vô ngã. Cảm ơn người thuyết giản….

 11. Sơn Ngô says

  Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật 🙏🙏🙏 con xinh đội ơn đức Phật đã dạy cho con và chúng sinh biết được chân lý tối thượng.nam mô như lai ứng cúng Chánh biến Tri Minh Hạnh tút thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật thế tôn

 12. Minh Tĩnh says

  Chánh Pháp nhiệm màu.

 13. Tranvuanhkhoa082 Tran says

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 14. DIỆU THANH TUYẾT says

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏

 15. Tay Nguyen says

  Nguyên van tây nam mô a di đa phât

 16. Son Nhung says

  nam no a di da phat

 17. Bùi Anh Đức says

  Quá hay ạ

 18. Chau Nguyen says

  NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT

 19. Vô Thường says

  A Di Đà Phật

 20. Sang Nguyen says

  Tâm con nguyện theo ngài , nam mô a di đàaa phậtt

 21. CẦN MỘT NGƯỜI HIỂU says

  Không biết kiếp trước mình là người thế nào mà sau đời này mình có nhiều suy nghĩ giống thái tử sidatas quá, không biết thầy nào tu thật tâm để mình nhờ mấy thầy giải thít những thắc mắc của mình, hỏi những người có giả tâm thì họ toàn trả lời bằng tâm quỉ ma 😠

 22. Tâm Tịnh says

  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

 23. Huy Phuong says

  MUỐN BIẾT SỰ THẬT BÊN TRONG TÀ ĐẠO THANH HẢI XIN QUÝ VỊ HÃY TÌM NHỮNG MỤC DƯỚI ĐÂY. (Xin chân thành cám ơn)
  1. (Dễ tìm nhất) Mở Google, tìm: "Mẹ chồng theo tà đạo Thanh Hải"
  2. (Dễ tìm nhất) Mở GOOGLE hay YOUTUBE, tìm: "Ching Hai wedding 1997" hoặc "đám cưới bà Thanh Hải 1997"
  3. (Dễ tìm nhất) Mở LINK này và đọc thêm những lời bình luận:vachtranthanhhai.wordpress.com

 24. Ngan Le says

  NAMO BUDDHAYA
  NAMO BUDDHAYA
  NAMO BUDDHAYA

 25. Ngan Le says

  Hay quá ! NAMO BUDDHAYA…

 26. Từ Trinhh says

  Con mơ thấy cảnh xung quanh k 1 ai chỉ có con và con đang đứng trong một cái chùa đổ nát con thấy phật di lặc ngồi đó vẫy con lại và xoa đầu con. Tại sao kon lại mơ như vậy ạ? Kon k mơ thấy phật di đà hay phật quan âm mà lại mơ ra phật di lặc. Thầy cho con điểm gỡ đi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.