Chiều Viễn Xứ Chiều Nhớ Quê Hương – Nguyễn Hồng Anh

0Chiều Viễn Xứ Chiều Nhớ Quê Hương (1980)

Chiều viễn xứ chiều nhớ quê hương
Nhớ thân phận của kẻ lưu đày
Nơi đất người nhờ gởi tháng năm
Chiều viễn xứ chiều nhớ thân mình
Chiều viễn xứ chiều nhớ quê hương
Nhớ căn nhà nhớ đến xóm giềng
Nhớ con đường nhớ đến phố phường
Dù mất nước nhưng còn quê hương

Nhớ quê hương những bước của người đi trước
Yêu quê hương yêu vinh nhục của anh em
Nhớ Việt Nam di sản rách nát
Yêu Việt Nam quên hết lỗi lầm
Nhớ quê hương bừng lên niềm tin sức sống
Yêu quê hương hôm nay là cho mai sau
Nhớ Việt Nam cái thương cái ghét
Yêu Việt Nam nhớ đến anh em

Mong ngày về
Mong ngày về
Ngày Việt Nam tươi sáng
Khắp bốn phương
Con dân Việt Nam
Mang hành trang
Nô nức về xây quê nhà

Chiều ơi
Chiều viễn xứ xa khơi
Chiều ơi
Chiều nhớ người
Chiều ơi
Chiều chơi vơi
Chiều ơi
Chiều nhớ quê hương

Chiều viễn xứ chiều nhớ anh em
Nhớ quê nhà nhớ kẻ lưu đày
Trong lao tù biển cả chôn thây
Chiều viễn xứ chiều bước chân chùng
Chiều viễn xứ chiều nhớ cha ông
Nhớ quê nhà mong những tấm lòng
Cho đất Việt ngày mai rạng ngời
Chiều ngước mắt chiều đến xứ người

Galang, Indonesia 1980

Nguồn: https://cppmag.com/

Xem thêm bài viết khác: https://cppmag.com/category/gia-dinh/

Leave A Reply

Your email address will not be published.