3 Comments
  1. Cán Ngố says

    Địt mẹ mầy! Pim trung cẩu mà đăng là pim thái.

  2. Diễm Diễm says

    Phim gì coi đeo hiểu cc gì hết

  3. deus vult says

    Tào lao! Phim trung cộng, làm gì của Thái Lan? Nên nhớ phim của trung cộng không bao giờ có ma quỷ như đài Loan,hay Hongkong,tại trung cộng làm phim ma như mỹ là dễ bị dẹp tiệm… và cứ thử xem tất cả phim của trung cộng không bao giờ có ma, chỉ có bệnh tâm thần gây ra hoang tưởng thì có!

Leave A Reply

Your email address will not be published.