2 Comments
  1. TN Kim Ngân says

    T nói làm mấy này dễ bị ăn bản quyền bay kênh nữa

  2. Nguyễn Mạnh says

    Hay quá

Leave A Reply

Your email address will not be published.