Mỗi Tối Nghe Phật Dạy "Con Đường Đi Đến Sự An Lạc Giải Thoát" Giúp Tâm An Ngủ Ngon -Thanh Tịnh Pháp.

5Mỗi Tối Nghe Phật Dạy “Con Đường Đi Đến Sự An Lạc Giải Thoát” Giúp Tâm An Ngủ Ngon -Thanh Tịnh Pháp :
Đời người sống được bao lâu :Kiếp luân hồi – Nguyên lý vô thường như sự già nua, bệnh tật, cái chết… không dự báo cho một ai. Sự ra đi chỉ xảy ra một sát na và đời sau đã hình thành ngay trong tích tắc ấy. Nguyên lý vô thường này rất phổ biến, tưởng chừng như những hạt sương mai lóng lánh chẳng mấy chốc đã còn đâu… Sự chuyển biến vô thường nhanh lẹ trong từng đơn vị nhỏ nhiệm của thời gian. Một hơi thở ra mà không hít vào đã trở thành đời khác của sự sống. Do đó, không một lý do gì được xem là hợp lý, khi chúng ta an nhàn để thời gian trôi qua một cách vô ích. Kinh Bắc truyền cũng diễn tả mạng sống con người mong manh, tạm bợ, vô ngã, chỉ hiện hữu trong từng sát na. Và sự hủy hoại sự sống cũng trong sát na đó:

“Thân này không bền chắc, khác nào như bọt nước, cây chuối, cọng lau. Thân này vô thường, niệm niệm không dừng, như làn chớp, nước dốc, ngọn lửa, lằn vẽ trên nước
#loiphatday
#thanhtinhphap
#phatphapnhiemmau

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Thanh Tịnh Pháp tại đây :

CHÚC QUÝ PHẬT TỬ THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC .

Nguồn: https://cppmag.com/

Xem thêm bài viết khác: https://cppmag.com/category/gia-dinh/

5 Comments
 1. Hà Dương says

  🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🌹⭐️🙇🏻‍♀️🙇‍♂️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🌹⭐️🙇🏻‍♀️🙇‍♂️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🌹⭐️🙇🏻‍♀️🙇‍♂️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🌹⭐️🙇🏻‍♀️🙇‍♂️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️⭐️🙏🏻✨🌹🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM🙇‍♂️⭐️🙏🏻🙇🏻‍♂️✨🙇🏻‍♀️🌹MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️⭐️🙏🏻🙇🏻‍♂️✨🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♂️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT⭐️🙏🏻🙇🏻‍♀️✨🙇🏻‍♂️🙇‍♂️🌹NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙇‍♂️🌹⭐️🙇🏻‍♂️✨🙏🏻🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙇‍♂️🌹⭐️✨🙏🏻🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️

 2. Lúp Nguyễn says

 3. 이은주 says

  Nam Mo A Di Da Phat

 4. Kinh Phật 24H says

  cuộc đời thật vô thường, thân là giả tạm, siêng tu mới mong thoát khỏi kiếp hồng trần

 5. Chánh Pháp Phật Đà says

  Vi diệu thậm thâm vô lượng pháp
  Bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.