1 Comment
  1. Hữu Trung Nguyễn says

    :v sách giáo khoa nhá mỗi năm chừng 7-12 cuốn 😁.mà ngày nay trẻ em đứa nào đứa nấy cầm cái smartphone hay tablet là phổ biến

Leave A Reply

Your email address will not be published.