3 Comments
  1. Trí Minh says

    Cái kết hơi khó hiểu,vì sao thái độ giữa quái vật và cô bé lại thay đổi nhanh như thế

  2. Tan Chau says

    Film great

  3. no name no name says

    xem đầu cơ mà chưa hết 5 phút

Leave A Reply

Your email address will not be published.