1 Comment
  1. Lala Kim says

    Rất tốt và mời các bạn xem thêm "9 LOẠI RAU LÀM TĂNG NGUY CƠ SẢY THAI MẸ BẦU TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN ĂN" Bà bầu không nên ăn loại rau nào khi mang thai đang là những câu hỏi được nhiều phụ nữ quan tâm. Để có sức khoẻ tốt trong suốt thai kì đặc biệt là 3 tháng đầu, giai đoạn quan trọng và khó khăn nhất vì nguy cơ sảy thai rất cao và mệt mỏi […] Click vào link sau để xem bài viết chi tiết: http://tapchi-amthuc.com/9-loai-rau-lam-tang-nguy-co-say-thai-me-bau-tuyet-doi-khong-nen-an.html Cảm ơn !

Leave A Reply

Your email address will not be published.