2 Comments
  1. Như Lý Nguyễn says

    Hát ngang quá

  2. Cao Sơn says

    Ca sỹ à a. E tưởng là con nào hát kia

Leave A Reply

Your email address will not be published.