3 Comments
  1. Đẹp

  2. Duong van Nam says

    Bảo hành đâm đụng ngập nước?? Ai biết được

  3. Vững Đặng Hoàng says

    200 bán ok

Leave A Reply

Your email address will not be published.