3 Comments
  1. Duong van Nam says

    Bảo hành đâm đụng ngập nước?? Ai biết được

  2. Vững Đặng Hoàng says

    200 bán ok

Leave A Reply

Your email address will not be published.