2 Comments
  1. Blackdragk Nguyen says

    tui iq 194 mà bố bắt tui học cách tăng iq không biết iq tôi có cao ko mà bố bảo tui iq thấp

  2. Caảm Ngọc Trần says

    i love song

Leave A Reply

Your email address will not be published.