2 Comments
  1. Ngọc sương Nguyễn says

    Phim hay quá

  2. Bảo Nghy says

    Đường tăng trong phim k mạnh mẽ bằng cậu bé này.
    Phim hay. 👍

Leave A Reply

Your email address will not be published.