Minh Tuyết, Quang Dũng, Khánh Ly – LK Trịnh Công Sơn / PBN 103

40Liên Khúc Trịnh Công Sơn:
**Minh Tuyết – Còn Tuổi Nào Cho Em 0:00
**Quang Dũng – Tuổi Đá Buồn 6:00
**Khánh Ly – Xin Trả Nợ Người 11:24
Paris By Night 103 – Tình Sử Trong Âm Nhạc Việt Nam

#thuynga #khanhly #trinhcongson
©2011 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel ( đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Thuy Nga Youtube:
☞ Thuy Nga Karaoke:
☞ Thuy Nga Radio:
☞ MC Nguyễn Ngọc Ngạn Youtube:
☞ Facebook:
☞ Instagram:
☞ Website:

Nguồn: https://cppmag.com/

Xem thêm bài viết khác: https://cppmag.com/category/nhac-tru-tinh/

40 Comments
 1. Thuy Nga says

  Hãy đăng ký (Subscribe) để được cập nhật video Thúy Nga – Paris By Night tại
  ☞ Thuy Nga Youtube: http://bit.ly/ThuyNgaParisByNight
  ☞ Thuy Nga Karaoke: http://bit.ly/ThuyNgaKaraoke
  ☞ Thuy Nga Radio: http://bit.ly/ThuyNgaRadio
  ☞ MC Nguyễn Ngọc Ngạn Youtube: http://bit.ly/NguyenNgocNgan_Official
  ☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
  ☞ Instagram: https://www.instagram.com/thuynga_official/
  ☞ Website: http://www.thuyngashop.com

 2. William H says

  Trong tinh yeu da co su dam me, thi hoi tai sao the nhan khong bi dau kho duoc…..

 3. zinzin boy says

  Công nhận c Tuyết thẩm âm tốt..nhạc nào cũng hát đc..đều chạm tới trái tym người nghe. Rất lôi cuốn.. :))

 4. prajñā prajñā says

  Nam mô tát đát tha tô già đa da a ra ha đế tam miệu tam bồ đà tả. Tát đát tha phật đà câu tri sắc ni sam. Nam mô tát bà bột đà bột địa tát đa bệ tệ. Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu tri nẫm. Ta xá ra bà ca tăng già nẫm. Nam mô lô kê a la hán đa nẫm. Nam mô tô lô đa ba na nẫm. Nam mô ta yết rị đà già di nẫm. Nam mô lô kê tam miệu già đa nẫm. Tam miệu già ba ra để ba đa na nẫm. Nam mô đề bà li sắt nỏa. Nam mô tất đà da tì địa da đà ra li sắt nỏa. Xá ba noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha nẫm. Nam mô bạt ra ha ma ni. Nam mô nhân đà ra da. Nam mô bà già bà đế. Lô đà ra da. Ô ma bát đế. Ta hê dạ da. Nam mô bà già bà đế. Na ra dã noa da. Bàn giá ma ha tam mộ đà ra. Nam mô tất yết rị đa da. Nam mô bà già bà đế. Ma ha ca ra da. Địa rị bát lạt na già ra. Tì đà ra ba noa ca ra da. A địa mục đế. Thi ma xá na nê bà tất nê. Ma đát rị già noa. Nam mô tất yết rị đa da. Nam mô bà già bà đế. Đa tha già đa câu ra da. Nam mô bát đầu ma câu ra da. Nam mô bạt xà ra câu ra da. Nam mô ma ni câu ra da. Nam mô già xà câu ra da. Nam mô bà già bà đế. Đế rị trà du ra tây na. Ba ra ha ra noa ra xà da. Đa tha già đa da. Nam mô bà già bà đế. Nam mô a di đa bà da. Đa tha già đa da. A ra ha đế. Tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế. A sô bệ da. Đa tha già đa da. A ra ha đế. Tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế. Bệ sa xà da câu lô phệ trụ rị da. Bát ra bà ra xà da. Đa tha già đa da. Nam mô bà già bà đế. Tam bổ sư bí đa. Tát lân nại ra lạt xà da. Đa tha già đa da. A ra ha đế. Tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế. Xá kê dã mẫu na duệ. Đa tha già đa da. A ra ha đế. Tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế. Lạt đát na kê đô ra xà da. Đa tha già đa da. A ra ha đế. Tam miệu tam bồ đà da. Đế biều nam mô tát yết rị đa. Ế đàm bà già bà đa. Tát đát tha già đô sắt ni sam. Tát đát đa bát đát lam. Nam mô a bà ra thị đam. Bát ra đế dương kì ra. Tát đa bà bộ đa yết ra ha. Ni yết ra ha yết ca ra ha ni. Bạt ra sắt địa da sất đà nễ. A ca ra mật rị trụ. Bát rị đát ra da nảnh yết rị. Tát ra bà bàn đà na mục xoa ni. Tát ra bà đột sắt tra. Đột tất phạp bát na nễ phạt ra ni. Giả đô ra thất đế nẫm. Yết ra ha ta ha tát ra nhã xà. Tì đa băng ta na yết rị. A sắt tra băng xá đế nẫm. Na xoa sát đát ra nhã xà. Ba ra tát đà na yết rị. A sắt tra nẫm. Ma ha yết ra ha nhã xà. Tì đa băng tát na yết rị. Tát bà xá đô lô nễ bà ra nhã xà. Hô lam đột tất phạp nan giá na xá ni. Bí sa xá tất đát ra. A kiết ni ô đà ca ra nhã xà. A bát ra thị đa cụ ra. Ma ha bát ra chiến trì. Ma ha điệp đa. Ma ha đế xà. Ma ha thuế đa xà bà ra. Ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nễ. A rị da đa ra. Tì rị câu tri. Thệ bà tì xà da. Bạt xà ra ma lễ để. Tì xá lô đa. Bột đằng võng ca. Bạt xà ra chế hát na a giá. Ma ra chế bà bát ra chất đa. Bạt xà ra thiện trì. Tì xá ra giá. Phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa. Tô ma lô ba. Ma ha thuế đa. A rị da đa ra. Ma ha bà ra a bát ra. Bạt xà ra thương yết ra chế bà. Bạt xà ra câu ma rị. Câu lam đà rị. Bạt xà ra hát tát đa giá. Tì địa da càn giá na ma rị ca. Khuất tô mẫu bà yết ra đá na. Bệ lô giá na câu rị da. Dạ ra thố sắt ni sam. Tì chiết lam bà ma ni giá. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà. Lô xà na bạt xà ra đốn trĩ giá. Thuế đa giá ca ma ra. Sát xa thi ba ra bà. Ế đế di đế. Mẫu đà ra yết noa. Ta bệ ra sám. Quật phạm đô. Ấn thố na mạ mạ tả

 5. prajñā prajñā says

  Ô hồng. Rị sắt yết noa. Bát lạt xá tất đa. Tát đát tha già đô sắt ni sam. Hổ hồng. Đô lô ung. Chiêm bà na. Hổ hồng. Đô lô ung. Tất đam bà na. Hổ hồng. Đô lô ung. Ba ra sắt địa da tam bát xoa noa yết ra. Hổ hồng. Đô lô ung. Tát bà dược xoa hát ra sát ta. Yết ra ha nhã xà. Tì đằng băng tát na yết ra. Hổ hồng. Đô lô ung. Giả đô ra thi để nẫm. Yết ra ha ta ha tát ra nẫm. Tì đằng băng tát na ra. Hổ hồng. Đô lô ung. Ra xoa. Bà già phạm. Tát đát tha già đô sắt ni sam. Ba ra điểm xà kiết rị. Ma ha ta ha tát ra. Bột thọ ta ha tát ra thất rị sa. Câu tri ta ha tát nê đế lệ. A tệ đề thị bà rị đa. Tra tra anh ca. Ma ha bạt xà lô đà ra. Đế rị bồ bà na. Mạn trà ra. Ô hồng. Ta tất đế bạc bà đô. Mạ mạ. Ấn thố na mạ mạ tả.

  Ra xà bà dạ. Chủ ra bạt dạ. A kì ni bà dạ. Ô đà ca bà dạ. Tì sa bà dạ. Xá tát đa ra bà dạ. Bà ra chước yết ra bà dạ. Đột sắt xoa bà dạ. A xá nễ bà dạ. A ca ra mật rị trụ bà dạ. Đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ. Ô ra ca bà đa bà dạ. Lạt xà đàn trà bà dạ. Na già bà dạ. Tì điều đát bà dạ. Tô ba ra noa bà dạ. Dược xoa yết ra ha. Ra xoa tư yết ra ha. Tất rị đa yết ra ha. Tì xá giá yết ra ha. Bộ đa yết ra ha. Cưu bàn trà yết ra ha. Bổ đơn na yết ra ha. Ca tra bổ đơn na yết ra ha. Tất càn độ yết ra ha. A bá tất ma ra yết ra ha. Ô đàn ma đà yết ra ha. Xa dạ yết ra ha. Hê rị bà đế yết ra ha. Xã đa ha rị nẫm. Yết bà ha rị nẫm. Lô địa ra ha rị nẫm. Mang ta ha rị nẫm. Mê đà ha rị nẫm. Ma xà ha rị nẫm. Xà đa ha rị nữ. Thị tỉ đa ha rị nẫm. Tì đa ha rị nẫm. Bà đa ha rị nẫm. A du giá ha rị nữ. Chất đa ha rị nữ. Đế sam tát bệ sam. Tát bà yết ra ha nẫm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ba rị bạt ra giả ca hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Trà diễn ni hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ma ha bát du bát đát dạ. Lô đà ra hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Na ra dạ noa hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Đát đỏa già lô trà tây hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ma ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ca ba rị ca hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Xà da yết ra ma độ yết ra. Tát bà ra tha ta đạt na hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Giả đốt ra bà kì nễ hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Tì rị dương hất rị tri. Nan đà kê sa ra già noa bát đế. Sách hê dạ hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Na yết na xá ra bà noa hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. A la hán hất rị đảm tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Tì đa ra già hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Bạt xà ra ba nễ cụ hê dạ cụ hê dạ. Ca địa bát đế hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ra xoa võng. Bà già phạm. Ấn thố na mạ mạ tả

 6. prajñā prajñā says

  Bà già phạm. Tát đát đa bát đát ra. Nam mô túy đô đế. A tất đa na ra lạt ca. Ba ra bà tất phổ tra. Tì ca tát đát đa bát đế rị. Thập phật ra thập phật ra. Đà ra đà ra. Tần đà ra tần đà ra sân đà sân đà. Hổ hồng. Hổ hồng. Phấn tra. Phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra. Ta ha. Hê hê phấn. A mâu ca da phấn. A ba ra đề ha đa phấn. Bà ra ba ra đà phấn. A tố ra tì đà ra ba ca phấn. Tát bà đề bệ tệ phấn. Tát bà na già tệ phấn. Tát bà dược xoa tệ phấn. Tát bà càn thát bà tệ phấn. Tát bà bổ đơn na tệ phấn. Ca tra bổ đơn na tệ phấn. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn. Tát bà đột sáp tỉ lê hất sắt đế tệ phấn. Tát bà thập bà lê tệ phấn. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn. Tát bà địa đế kê tệ phấn. Tát bà đát ma đà kế tệ phấn. Tát bà tì đà da ra thệ giá lê tệ phấn. Xà dạ yết ra ma độ yết ra. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn. Tì địa dạ giá lê tệ phấn. Giả đô ra phược kì nễ tệ phấn. Bạt xà ra câu ma rị. Tì đà dạ ra thệ tệ phấn. Ma ha ba ra đinh dương xoa kì rị tệ phấn. Bạt xà ra thương yết ra dạ. Ba ra trượng kì ra xà da phấn. Ma ha ca ra dạ. Ma ha mạt đát rị ca noa. Nam mô ta yết rị đa dạ phấn. Bí sắt noa tì duệ phấn. Bột ra ha mâu ni duệ phấn. A kì ni duệ phấn. Ma ha yết rị duệ phấn. Yết ra đàn trì duệ phấn. Miệt đát rị duệ phấn. Lạo đát rị duệ phấn. Giá văn trà duệ phấn. Yết la ra đát rị duệ phấn. Ca bát rị duệ phấn. A địa mục chất đa ca thi ma xá na. Bà tư nễ duệ phấn. Diễn kiết chất. Tát đỏa bà tả. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tả.

  Đột sắt tra chất đa. A mạt đát rị chất đa. Ô xà ha ra. Già bà ha ra. Lô địa ra ha ra. Bà ta ha ra. Ma xà ha ra. Xà đa ha ra. Thị bí đa ha ra. Bạt lược dạ ha ra. Càn đà ha ra. Bố sử ba ha ra. Phả ra ha ra. Bà tả ha ra. Bát ba chất đa. Đột sắt tra chất đa. Lạo đà ra chất đa. Dược xoa yết ra ha. Ra sát ta yết ra ha. Bế lệ đa yết ra ha. Tì xá giá yết ra ha. Bộ đa yết ra ha. Cưu bàn trà yết ra ha. Tất càn đà yết ra ha. Ô đát ma đà yết ra ha. Xa dạ yết ra ha. A bá tát ma ra yết ra ha. Trạch khư cách trà kì ni yết ra ha. Rị phật đế yết ra ha. Xà di ca yết ra ha. Xá câu ni yết ra ha. Lạo đà ra nan địa ca yết ra ha. A lam bà yết ra ha. Càn độ ba ni yết ra ha. Thập phạt ra yên ca hê ca. Trụy đế dược ca. Đát lệ đế dược ca. Giả đột thác ca. Ni đề thập phạt ra bí sam ma thập phạt ra. Bạc để ca. Tị để ca. Thất lệ sắt mật ca. Ta nễ bát đế ca. Tát bà thập phạt ra. Thất lô kiết đế. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm. A ỷ lô kiềm. Mục khê lô kiềm. Yết rị đột lô kiềm. Yết ra ha yết lam. Yết noa du lam. Đản đa du lam. Ngật rị dạ du lam. Mạt mạ du lam. Bạt rị thất bà du lam. Bí lật sắt tra du lam. Ô đà ra du lam. Yết tri du lam. Bạt tất đế du lam. Ô lô du lam. Thường già du lam. Hát tất đa du lam. Bạt đà du lam. Ta phòng áng già bát ra trượng già du lam. Bộ đa bí đa trà. Trà kì ni thập bà ra. Đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri bà lộ đa tì. Tát bát lô ha lăng già. Du sa đát ra ta na yết ra. Tì sa dụ ca. A kì ni ô đà ca. Mạt ra bệ ra kiến đá ra. A ca ra mật rị đốt đát liễm bộ ca. Địa lật lạt tra. Bí rị sắt chất ca. Tát bà na câu ra. Tứ dẫn già tệ yết ra rị dược xoa đát ra sô. Mạt ra thị phệ đế sam ta bệ sam. Tất đát đa bát đát ra. Ma ha bạt xà lô sắt ni sam. Ma ha bát lặc trượng kì lam. Dạ ba đột đà xá du xà na. Biện đát lệ noa. Tì đà da bàn đàm ca lô di. Đế thù bàn đàm ca lô di. Bát ra tì đà bàn đàm ca lô di. Đát điệt tha.

  Án. A na lệ. Tì xá đề. Bệ ra bạt xà ra đà rị. Bàn đà bàn đà nễ. Bạt xà ra báng ni phấn. Hổ hồng đô lô ung phấn. Ta bà ha

 7. Nghia Nguyen says

  nghe Minh Tuyet hat nhac TCS , thay ….toi nghiep TCS qua …..

 8. absawn says

  MT tuyệt vời giữa KL và QD 💜💜💜

 9. Diệu An says

  TRÂN QUÝ VINH DANH TRI ÂN GIỌNG CA VÀNG , DANH CA – KHÁNH LY – TUYỆT VỜI TRÊN CẢ TUYỆT VỜI ! ĐỈNH CỦA ĐỈNH ! NHẠC TRỊNH KHÔNG AI QUA NỔI DANH CA KHÁNH LY !!! KHÁNH LY NUMBER ONE 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 THANK YOU VERY MUCH ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀👍💟😁👍💟😍👍 GIỌNG CA ĐẶC BIỆT , ĐIÊU LUYỆN , BỀN BỈ VỚI THỜI GIAN … TRUYỀN CẢM , HÁT TỰ NHIÊN , ĐÚNG KỸ THUẬT , KHÔNG MÀU MÈ , NGHE HOÀI KHÔNG CHÁN !!! KHÁNH LY 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 10. forshare vn says

  Xin hỏi Có ai biết giọng đọc là của ai khô ạ?

 11. Lps Gamer123! says

  Nhac Trinh chi co Khanh Ly va Quang Dung hat hay con Minh Tuyet hat kHg hop qua do thoi Toi cam on

 12. Ngọc Hà Đinh says

  Khánh Ly, cô hát mà như đang kể chuyện, nghe thấm cả nỗi lòng. Đúng là đỉnh cao của người hát nhạc Trịnh.

 13. Le Tien says

  Nếu lựa chọn 1 trong 2 ca sỹ để nghe Còn tuoi nào cho em thì mình chọn Miu Lê.Mang nét e ấp trong sáng với nỗi buồn man mác của mot thiếu nữ hơn.
  Dĩ nhiên Minh Tuyết sử lý kỹ thuật tốt hơn nhung không đuoc mộc mạc

 14. tram y tế phubinh says

  Minh tuyết hát quá tuyệt vờ

 15. Guo Jun Huang says

  Ý kiến cá nhân: Khánh Ly = bà hoàng của dòng nhạc Trịnh. Quang Dũng = hay theo cách kể chuyện của một người đàn ông. Minh Tuyết = không hợp, không phải sở trường, nhạc Trịnh (theo tôi) phải tự sự, phải nhẹ nhàng, cảm xúc. Minh Tuyết hát điệu quá.

 16. Son Mac says

  Công bằng mà nói thì Minh Tuyết hát hay nhưng có những đoạn hơi bị sến

 17. Vincent Dan says

  Minh Tuyết hát hay quá! Tuyệt vời, ngoài cô Khánh Ly thì mình thích bản của chị MT thôi [ ý kiến cá nhân]
  giọng của chị MT vốn dĩ có sẵn cái tự tình trong đó, ghép với lời ca này thì đúng là đang như kể lại chuyện tình buồn, cuộc đời buồn mà nhạc sĩ đã gửi gắm trong đó rồi.
  Love u Minh Tuyết

 18. Linh Hoàng says

  Hay quá

 19. Linh Hoàng says

  Hay quá

 20. Hai Hoang says

  Minh Tuyet hat do.

 21. Trinh Saigon says

  Minh chi me tieng hat Khanh Ly thoi!!! Than tuong cua tui day!!!

 22. tamhidro Lê says

  Em là thế hệ 2k thì em chưa đc nghe cách thể hiện nhạc trịnh của các ca sĩ trước, em chỉ may mắn có thể nghe đc của cô Khánh Ly và em cảm đc qua tiếng hát của cô Khánh Ly, còn qua tiêng hát của cô Minh Tuyết và chú Quang Dũng em củng cảm thấy rất tình cảm và rất gần gũi ạ! Cám ơn Paris by night và cả các ca sĩ ạ ❤

 23. Le T says

  Qua hay cho 3 ca si Trieu Trieu trieu trieu lie 🇨🇦🇻🇳❤️🇨🇦🇻🇳❤️🇻🇳🇻🇳👍👍👍

 24. Fan PBN says

  Lk Trịnh Công Sơn xuất sắc nhất

 25. Phong Nguyen says

  minh Tuyet hat qua te ..

 26. Khoa Nguyen says

  O6

 27. Nguyen LRZ says

  Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nayyyy 🍂

 28. thanh son Vo says

  Cứ mỗi chiều tôi cùng em nơi giáo đường cầu nguyện bên nhau mãi mãi,ngày Chúa nhật buồn nơi giáo đường bây giờ gót chân em không còn nữa…??? nghe Quang Dũng hát trầm ấm gợi cho tôi nhớ lại bao kỷ niệm đẹp,những cơn mưa bây giờ nơi giáo đường vắng bóng em rồi
  Cám ơn Paris by night rất nhiều…..

 29. Khánh Ly Trần says

  Nói ngang nói dọc kiểu gì cũng vẫn thích MT nhất

 30. Minh Tuyết mang lại một hơi thở mới cho nhạc Trịnh – bài phối hay, sang trọng, giọng hát nhẹ nhàng như lời thì thầm của một cô gái đang độ xuân thì.
  Âm nhạc thì nên cho nó có sự tiến hoá theo thời đại đừng gò bó nó theo một khuôn khổ mà hãy để người nghệ sĩ được thoả sức vùng vẫy nó thì mới là âm nhạc, biết đâu đến năm 2020 thì lại có một bản phối CTNCE mới hơn lạ hơn với một cách thể hiện mới lạ hơn của lớp ca sĩ trẻ cuối 9x đầu 2k thì sao

 31. Ninh Hinh Nhi says

  Sao ko nói giọng bắc, nghe giọng mấy thằng quế quảng trị khó chịu vãi l^`n.

 32. Tu Vo says

  Quang Dũng chuẩn men!!! Ko bao giờ hát nhép!!! Hãy cảm nhận giọng hát live của Anh ấy!

 33. 1911geek says

  Cha guitar mu'a tay hơi nhiều

 34. VO LAM says

  Diễn hơi quằn quại( Minh Tuyết)!

 35. Minh Minh says

  Tặng mình tuyet 10 diễm

 36. Nguyen The Hoang says

  Theo cá nhân mình thì Quang Dũng thể hiện bài hát là tuyệt vời nhất, ấm áp, đậm chất tự sự nhưng vẫn giữ được sự giản dị nhưng đầy chất thơ của nhạc Trịnh; hát nhạc Trịnh tưởng là dễ nhưng thật ra rất khó, cần một tâm hồn biết đau, biết buồn cho nhân tình thế thái, và trên hết cách thể hiện quá cầu kỳ sẽ phá vỡ nhạc Trịnh…

 37. Hieu Nguyen says

  Ơn giời tua một hồi thì cô Ly đã xuất hiện =))

 38. Khánh Tâm says

  Ấn tượng giọng đọc kinh khủng…

 39. Hằng Đỗ thị hangdoGL says

  3 người này chẳng mến đc người nào hết trơn !!! 😴

 40. Ngọc Điệp says

  Hãy thưởng thức, đừng đem tấm lòng sân si mà thưởng thức một tiết mục người ta đã kỳ công dàn dựng.

Leave A Reply

Your email address will not be published.